DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1 har i mange år vært tellebank for TV-aksjonen i mange kommuner
Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 116 sparebanker. Sparebankene teller vederlagsfritt opp pengene fra bøssene over hele landet.