DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1 har i mange år vært tellebank for TV-aksjonen i mange kommuner
Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 116 sparebanker. Sparebankene teller vederlagsfritt opp pengene fra bøssene over hele landet.
TV-aksjonen 2015 vil samarbeide med Det norske Skogselskap om aktiviteter for å skape økt bevissthet om verdien av skog, her hjemme og i regnskogslandene. Gjennom skoleskogdagene som Skogselskapet arrangerer over hele landet, vil elever på 4. og 5. trinn også lære om regnskogen når de tilbringer en dag ute i naturen for å få kunnskap om kretsløpet, klima og viktige ressurser som skogen gir oss. Det norske Skogselskap er en ideell, landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1898 og har 11.000 medlemmer fordelt på 18 lokale fylkesskogselskap.
Under årets TV-aksjon har vi fått stifte bekjentskap med Norges største hotellkjede, Choice, og deres godt etablerte samarbeid med Regnskogfondet. Gjennom flere år har Nordic Choice Hotels bistått med midler og oppmerksomhet, som har hatt stor effekt for regnskogen i Peru og på Ny-Guinea. Der støttes konkrete prosjekter for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner. Det er gjestene på alle hotellene som er med på denne støtten. For hver overnatting bevares 100 kvadratmeter regnskog i ett år. Med ca 5 millioner overnattinggjester hvert år, blir dette Regnskogfondets største og viktigste samarbeidspartner. Våren 2010 var tre ansatte fra Nordic Choice Hotels med på et besøk til prosjketet som støttes i Peru og fikk selv oppleve hvordan pengene konkret brukes til å vokte regnskogen mot inntrengere.
Regnskogfondet har inngått en samarbeidsavtale med strømleverandøren Hafslund som vil bidra til mer fornybar strøm til kundene, samtidig som regnskog bevares. For 500 kroner i året – eller 1,50 om dagen – vil Hafslunds strømkunder kunne bidra til økt produksjon av fornybar energi, bevare regnskogen og samtidig få profesjonell energirådgivning tilpasset sitt forbruk og livssituasjonen. Tjenesten heter Grønt Valg og kan på sikt gi millioner til Regnskogfondet.
Med oppstart i 2015 er REMA 1000 Regnskogfondets ferskeste tilskudd av hovedsamarbeidspartnere. Palmeolje er nerven i samarbeidet, men det vil selvsagt også inkludere andre regnskogrelaterte problemstillinger i dagligvarehandelen. Regnskogsatsingen til REMA 1000 skal hjelpe kundene til å ta de riktige valgene i butikkenes jungel av varer, samt skape stolthet og engasjement hos de ansatte. REMA 1000 vil i løpet av 2015 redde opp mot 36 000 fotballbaner med regnskog. Som en del av avtalen har REMA 1000 et profilprosjekt på Mentawai i Indonesia. Der har lokalsamfunnene stått fryktløse i kampen mot palmeoljeindustrien, og vunnet frem. Utfordringen nå er å skape alternative bærekraftige inntekter som gjør det mulig for lokalsamfunnene å leve i og av regnskogen, uten at den ødelegges.
PostNord er Nordens ledende leverandør av kommunikasjons- og logistikkløsninger. For andre år på rad er PostNord vår logistikkpartner og frakter markeds- og innsamlingsmateriellet for TV-aksjonen sentralt til lokallag og frivillige. De bidrar gjennom egne kanaler og ansatte til å gjøre TV-aksjonens formål kjent, engasjerer næringslivet og rekruttere bøssebærere.
Miljøagentene er barnas miljøvernoganisasjon. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. Miljøagentene har i mange år engasjert seg for å redde regnskogen. Miljøagentene er en av medlemsorganisasjonene til Regnskogfondet. Fram mot aksjonsdagen 18. oktober vil miljøagenter over hele landet vise at barn bryr seg om regnskogen.
Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom opp til 25 år. Organisasjonen har over 7000 medlemmer i 80 lokallag over hele landet. Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet. Natur og Ungdom er en av Regnskogfondets fem medlemsorganisasjoner og vil engasjere sine medlemmer over hele landet til innsats for TV-aksjonen 2015.
Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Naturvernforbundet var med å etablere Regnskogfondet i 1989. Representanter fra Naturvernforbundet er nå aktive i mange av landets fylkes- og kommuneaksjonskomiteer for TV-aksjonen, hvor de er med å spre engasjement for regnskogssaken.
Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. i mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonom i. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette slik at du kan gjøre grønne og etiske valg i hverdagen. I dag er Framtiden i våre hender en av Norges største miljøorganisasjoner med over 23.000 medlemmer og 20 lokal- og studentlag over hele landet. Organisasjonen er demokratisk styrt med et landsmøte som øverste organ. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig. Arild Hermstad er Framtiden i våre henders leder.
QuestBack er TV-aksjonens samarbeidspartner innen feedback management og spørreundersøkelser. Questback ble stiftet I Oslo i år 2000, og er en av verdens fem største bedrifter innen feedback management. Vi lever og ånder for at kunder, ansatte, pasienter, borgere – alle som har en betydning for driften av din organisasjon – skal bli involvert, bli hørt, bli sett, bli forstått. Hvorfor er det viktig? Som leder får du en bredere og mer kraftfull styringsplattform når du styrer etter tilbakemeldingene fra disse gruppene. Kort sagt; Gode ledere lytter!
1881 leverer gratis søketjenester for TV-aksjonen, samt rekrutterer bøssebærere via nettsiden 1881.no.
Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 15 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med over 720 000 medlemskap og flere enn 4600 lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv arbeider blant annet for fremme allemannsretten i Norge, og den tilgangen vi har til å bruke naturen. Allemannsretten er ikke bare essensiell for friluftslivet og for vår fri utfoldelse i naturen, men også klimaet. Derfor er det viktig for oss å også bidra til å vokte regnskogen, og oppfordre til å gå årets viktigste søndagstur.
Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året skal blant annet bidra til å øke bevisstheten om allemannsretten i Norge, og den tilgangen vi har til å bruke naturen. Allemannsretten er ikke bare essensielt for friluftslivet og for vår fri utfoldelse i naturen, men også klimaet. Derfor er det viktig for oss å også vokte regnskogen, og oppfordre til å gå årets viktigste søndagstur.
Besteforeldrenes klimaaksjon arbeider for rettferdighet mellom gererasjonene og for at generasjonsansvaret skal få en tydeligere og mer bestemmende plass i politikk og samfunnsliv. Mottoet vårt er tatt fra Grunnlovens paragraf 112: «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Vi ble etablert i 2012, har 1200 medlemmer og lokallag i flere byer. Vi er partipolitisk nøytrale og samarbeider med miljøbevegelsen, kirken og mange andre organisasjoner. Besteforeldreaksjonen tok initiativ til kampanjen Klimavalg 2013 med over hundre medlemsorganisasjoner og er aktiv i oppfølgeren Klimavalgalliansen.
Naturviterne er en fagforening tilsluttet Akademikerne, og organiserer mer enn 6500 naturvitere fra hele Norge innen privat og offentlig sektor. Vår visjon er å være fagforeningen for akademikere med hjerte for bærekraft. Medlemmene har mastergrad og/eller hovedfag fra studier der naturvitenskapelige fag utgjør den vesentlige delen av utdanningen. I hovedsak arbeider foreningen med å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, samt å synliggjøre behovet for naturviterkompetansen i samfunnet. Naturviterne støtter årets TV-aksjon ved å oppfordre medlemmer og tillitsvalgte til å stille som bøssebærere, og bidra til å fortelle om verdien av verdens skoger.
Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 450 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 42 millioner medlemmer fordelt på 216 land. Under Friluftslivets år 2015 har Norges speiderforbund utfordret hele Norge til å klatre i trær, ta en gren av gangen å finne egne grenser. Nå vil vi utfordre alle til å klatre i et tre for regnskogen!
TV-aksjonens reklamebyrå. Regnskogfondet gjør en fantastisk innsats for verdens felleskap. Å kunne bidra med bevaring av regnskog, er både meningsfullt og viktig. POL leverer alt av markedsmateriell, fra kampanjeinformasjon til filmer.
Blomqvist er TV-aksjonens samarbeidspartner og leverandør av auksjonsløsning. Blomqvist er Norges ledende auksjonshus og har siden 1870 holdt auksjoner over kunst og verdifulle gjenstander i annenhåndsmarkedet. På Blomqvist Nettauksjon møtes daglig både selgere og kjøpere, og du finner alt fra billedkunst, antikviteter, smykker, vesker, klokker og sølv til moderne møbler og design. Alt er verdivurdert av Blomqvist sine erfarne eksperter, og gir næring til et av våre slagord; sofistikert gjenbruk.
Leverer annonser for rekruttering samt oppfordring til å bli bøssebærer til TV-aksjonen.
Utviklet digitalt undervisningsopplegg ved salaby.no
FEE Foundation for Environmental Education er samarbeidspartner til årets TV-aksjon «Vi skal vokte regnskogen» og skal bidra med å spre synlighet og mobilisere bøssebærere. Vi oppfordrer alle skolene og barnehagene i nettverket å gjøre nettopp dette. Skoler kan ta i bruk læremateriellet hos Salaby, og både skole og barnehage bør informere og oppmuntre barn, elever, foresatte og ansatte til å delta som bøssebærer i årets TV-aksjon. Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse som driver på ikke-kommersiell basis.
Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med over 1.4 millioner medlemmer. Våre medlemmer er forskjellige, men vi deler en felles forståelse: Samfunnet er hva vi gjør det til, og som medlemmer i Lions har vi mulighet til å påvirke. I Norge har vi 11 000 medlemmer– menn og kvinner i alle aldre. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Vi er mest kjent for vårt holdningsskapende arbeid blant barn og unge, arbeid for synshemmede, aktiviteter for eldre og arrangementer for funksjonshemmede. Vi har to nasjonale innsamlingsaksjoner, den årlige Lions Tulipanaksjon og Lions Røde Fjær som arrangeres ca. hvert 5. år. Vi er opptatt av at innsamlede penger skal gå til humanitært arbeid, utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Lions i hele landet stiller opp for TV-aksjonen, år etter år. Først og fremst fordi vi har tillit til at pengene går dit de skal. TV-aksjonen er dessuten en fantastisk inkluderende dugnad, en del av folkesjela!
The Body Shop verver bøssebærere i butikk. The Body Shop ble etablert i Norge i 1987. Det finnes 50 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Aktivisme og frivillig arbeid har alltid vært en viktig del av The Body Shop. Blant annet kan hver enkelt medarbeider benytte tre timer i måneden til frivillig arbeid og få dette dekket av arbeidsgiver. De siste årene har The Body Shop i tillegg bidratt med verving av bøssebærere i butikk.
Organisasjoner som får TV-aksjonen må være godkjent av Innsamlingskontrollen. Sammen sørger vi for åpenhet og at pengene går dit de skal.
OXX har utviklet og driftet Bøssebærerdatabasen (BBDB) til TV-Aksjonen. Gjennom effektive prosesser utvikler OXX avanserte internettløsninger og applikasjoner som de også̊ drifter for kundene.
Vizeum leverer mediebyråtjenester. Vizeum er et resultatorientert medie- og marketingbyrå, med en analytisk og kreativ tilnærming til problemløsning. Vizeum tilbyr mer enn et tradisjonelt mediebyrå og byråets tjenestespekter utvikles kontinuerlig innenfor medierådgivning og strategi, markedsinnsikt, digital forretningsutvikling og prestasjonsbasert medieoptimalisering.
Norske Vandrerhjem er en ideell medlemsorganisasjon og en del av Hostelling International. Vi jobber for et bærekraftig reiseliv og ønsker å skape sosiale møteplasser for unge reisende. Norske Vandrerhjem støtter årets TV-aksjon ved å oppfordre medlemmer, vandrerhjem og tillitsvalgte til å engasjere seg i aksjonen og stille som bøssebærere.
LO støtter TV-aksjonen. TV-aksjonen aktualiserer to viktige utfordringer – klimakrisen og bevaring av viktige naturressurser, og kampen for urfolks rettigheter. Dette er tema som engasjerer fagbevegelsen både nasjonalt og internasjonalt. TV-aksjonen er en stor nasjonal dugnad der LO har deltatt i mange år. Mange av LOs medlemmer deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på aksjonsdagen.
Samfunnsviterne er en fagforening for samfunnsvitere og humanister. Vi er et bredt faglig fellesskap som synliggjør verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i arbeids- og samfunnsliv. Vi jobber for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre. Samfunnsviterne støtter årets TV-aksjon ved å oppfordre medlemmer og tillitsvalgte til å stille som bøssebærere.
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 43 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Totalt har medlemslagsinstitusjonene om lag 230 000 studenter. NSO arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. Mer informasjon om organisasjonen finner du på www.student.no
Sporveien er landets største leverandør av kollektivtrafikk og frakter årlig over 200 millioner passasjerer. Gjennom driften av trikk, T-bane og buss utgjør Sporveien en vesentlig del av kollektivtrafikken i Oslo. Sporveien er dermed også en svært viktig bidragsyter til at Oslo skal være en god by å bo og være i samtidig, som det er et vesentlig bidrag for at Oslo skal nå sine klimamål. Sporveien samarbeider med TV-aksjonen og auksjonerer bort en tur med den populære veterantrikken hvor Jarle Bernhoft har konsert og mat serveres av Piscoteket. Veterantrikken nr. 70 ble bygget i 1913 og gikk i ordinær rutetrafikk frem til 1968. Den er senere restaurert og fremstår nå i original stand. Sporveien er en miljøbedrift og jobber aktivt for å bli enda mere miljøvennlig i sin virksomhet. Sporveien utarbeider et energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale Greenhose Gas-protokollen. Klimaregnskapet vil fremover bli et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere tiltak for ytterligere å redusere virksomhetens klimapåvirkning.