Næringsliv


De siste årene har vi sett en voldsom oppblomstring av næringslivets engasjement for TV-aksjonen.  Mer enn 7500 bedrifter ga penger og utfordret hverandre gjennom nettsiden giverstafett.no i 2014. I år håper vi du fortsetter, eller hopper på bølgen.

- Vi ser en tydelig tendens til at næringslivet i større grad enn noen gang stiller opp for TV-aksjonen, sier næringslivsansvarlig for TV-aksjonen 2015, Marius Lystad.

- Samtidig ser man at mange bedriftene blir stadig mer bevisst på at formålet er relevant for deres egen kjernevirksomhet, og tematikken for årets TV-aksjon vil  for mange bedrifter være mer relevant enn noen gang, sier han.

Hoveddrivkraft for den globale avskogingen er jordbruksformål, hovedsakelig kjøtt, palmeolje, papir og soya. Disse råvarene er sentrale i produksjonen til en rekke globale selskaper, og avskogingen er en del av svært mange produkter vi bruker hver dag– som sjokolade, såpe, drivstoff, skrivebøker, møbler, og mye mer.

- Økt grad av bevissthet hos investorer og forbrukere, som kanskje særlig ble tydeliggjort av Regnskogfondets palmeoljekampanje i 2011, har sendt tydelige signaler til næringslivet om at det ligger en stor omdømmerisiko i det å ikke være bevisst på om deres produkter direkte eller indirekte kan knyttes til avskoging, fortsetter Lystad.

Internasjonalt er det blitt lagt merke til at norske investormiljøer, med basis i økonomiske analyser, ved flere anledninger har valgt å trekke seg ut av internasjonale selskaper som kan assosieres med avskoging.

-Dette er en utvikling som gir grunn til optimisme, men det gjenstår fremdeles mye for å nå målet, avslutter Lystad.

6 av 10 norske arbeidstagere i privat næringsliv
Vi har som mål å få med så mange bedrifter som mulig til å bidra i årets TV-aksjon. Så mange som 6 av 10 norske arbeidstagere er ansatt i privat næringsliv. Derfor er det naturlig å også invitere næringslivet med på den store dugnaden.

TV-aksjonen har noen hovedsamarbeidspartnere, som i tillegg til å gi økonomiske bidrag hvert år, bistår med tjenestebidrag av svært stor verdi for TV-aksjonen. Blant disse er DNB, som vises på bildet, Telenor og Sparebankforeningen.

Fordelene med å bidra er mange. Internt, ved at man får mulighet til å engasjere de ansatte, og bygge intern stolthet, og eksternt i forbindelse med omdømmebygging og PR. Det finnes dessuten en rekke forskjellige måter man kan bidra på, og her er det kun kreativiteten som setter grenser. Man kan delta i giverstafetten, ved å gi bidrag og utfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Man kan gi spesialpris på varer, eller arrangere en auksjon. Eller man kan hjelpe Regnskogfondet med å spre budskapet ved å for eksempel ikle de ansatte t-skjorter med budskap når de er på jobb.

Sist, men ikke minst: Et engasjert næringsliv gir økt engasjement i hele lokalsamfunnet. Er næringslivet med, er alle med. Vi ser tydelig at der bedriftene engasjeres, gir også vanlige folk mer på bøssene.

For mer informasjon, se giverstafett.no.