Bilder og artikler


Her kommer bilder og artikler om årets TV-aksjon:

Dugnaden som endrer verden

Det jeg elsker med TV-aksjonen er å se hva vi enkeltmennesker klarer når vi løfter i flokk. Den frivillige innsatsen fra hele Norges befolkning har ført til at millioner av mennesker i hele verden har fått livsviktig hjelp, sier TV-aksjonsleder Kari Bucher.

Der pengene vokser på trær

Vi har sett hvordan tømmerhogst og gruvedrift har ødelagt livene til folk andre steder i regnskogen. Vi vil ikke at det samme skal skje her, sier Ezetciel Garius.

Skogens Vokter

Mange tusen indianere døde da gullgravere invaderte yanomami-indianernes landsbyer dypt inne i Amazonas. Daví har fra han var 14 år stått fremst i kampen for at folket hans aldri igjen skal oppleve slike grusomheter – en kamp som langt fra er over.

Foto: Vincent Rosenblatt

Foto: Vincent Rosenblatt

Kart over grønne skoger

Ingen har ennå hogget i regnskogen rundt landsbyen Siakwa i Indonesia. Agustinus Esia og folket hans gjør alt de kan for at det skal forbli slik. 

Innerst i skogen

I en liten landsby dypt inne i regnskogen i DR Kongo bor det pygméer som sjelden møter folk utenfra.  Likevel spiller de en sentral rolle for landets urfolk.